Brouwerij "De Kroon"


Er zijn in de loop der tijden heel wat brouwerijen geweest te Boechout. Meestal begon het met een herberg. Zo werd in een Boechoutse schepenbrief van 20.1.1645 , betreffende het "beleid" of visitatie van de Heerbaan te Boechout , melding gemaakt van "de herberge De Croon alias de sukkel ".
Dit eigendom behoorde toe aan Hans of Jan Van Elzen , welke het in 1646 verkocht aan zijn neef Adriaan Van Elzen en diens vrouw Marijke Faes. Van dit echtpaar ging het goed over op hun zoon Loureis op 17.7.1671.

Uit de desbetreffende akte bleek dat Adriaan Van Elsen de brouwer was geweest van de brouwerij. De beschrijving van het verkochte eigendom luidde aldus : "Een hofstede met huijsinge, stalle, plantagien, boom-gaerde, hove, lande, gronde, doernehagen, visputte, groot 1/2 bunder, genaamd de Croon, onder Boechout, met ook de brouwerij als op dezelfde stede gebouwd door hem, met al wat er in is ".

Loureis, nog brouwer in 1685, had een dochter, Anne Marie, welke gehuwd was met Marcus De Laet. Zij erfde "De Croon". De Familie De Laet telde 4 kinderen ; Jan-Frans, de oudste, werd pastoor te Hove, Jan-Baptist werd eveneens priester en bracht het tot kanunnik penotentiaris van de metropolitane kerk van de St. Rombouts te Mechelen, verder waren er nog 2 dochters, Theresia-Magdalana en Catharina.

Op 16.12.1738 kwam de brouwerij door koop in het bezit van het echtpaar Jan Buscops ( Bisschops ) - Catharina De Deken. Zij werden in 1775 opgevolgd door hun zoon Jan-Baptist. Deze nam in 1790 een hypotheek op "Eene grooten reystal, door hem tot huijsinge en stallinge gemaakt, langs de oostzijde gelegen tegen de huijsinge en de brouwerij De Croon ".

Rond de eeuwwisseling volgde 3 brouwers elkaar op : In 1789 kocht Petrus-Joannes van Berkelear de Croon, in 1804 was het eigendom van Peeter-Frans Crauwels, in 1810 behoorde zij reeds toe aan Petrus-Josephus Corluy en zijn echtgenote Anne-Marie Van Bouwel. Jan, zijn broer, was maalder op de stenen molen en hijzelf was burgemeester van Boechout van 1818 tot aan zijn dood ( 1822 ).

Het gezin Corluy telde 4 dochters en 1 zoon, Johannes-Cornelius, geboren te Boechout in 1815. In 1834 stond moeder Corluy nog steeds opgetekend als "brouwster "en eigenares van de brouwerij. Jan-Corneel volgde zijn moeder op in de zaak. Hij huwde Joanna-Catarina Peeters, dochter van Peeters, brouwer in "De Reiger "te Vremde.Uit dit huwelijk sproten 3 zoons en 1 dochter. De derde zoon, Joannes-Henricus, geboren te Boechout op 6.7.1856 werd priester.

Jan Corluy nog brouwer in 1867, werd later opgevolgd door zijn laatste zoon, Egidius-M-August, die brouwer bleef tot ongeveer het einde van de XIX de eeuw, wanneer hij de brouwerij verkocht aan Victor Heylen, uit Morkhoven. August Corluy kwam in de kom van het dorp wonen (nu Heuvelstraat 31, in gebruik door v.z.w. Sfinks ). Hij werd in 1900 burgemeester van Boechout en bleef het tot in 1911. Hij was vader van wijlen schepen Ludovic Corluy. Victor Heylen-Van Everbrouck was de laatste brouwer in "De Kroon "en tevens in heel Boechout. Het brouwen werd er gestaakt in 1928.

Enige jaren werd er nog verder gewerkt met een aftrekkerij, maar dan lag alles stil en verlaten. Indien niet spoedig ingegrepen werd, zouden weldra de namen Kroonstraat en Victor Heylenlei littekens geworden zijn van het verleden.

In 1979 werd het eigendom aankocht door Walter Pauwels en echtgenote Monique Van Den Bleeken en kinderen Pascal en Dominique met de bedoeling het domein volledig te restaureren en in te richten als feestzaal. Vanaf de lente van 1985 was er terug leven in de Brouwerij, met de opening van het "Hof Van Reyen". Bij het huwelijk van de oudste zoon Pascal met Kathleen Franco in 1991 werd het laatste deel gerenoveerd "De Orangerie ", met aanpalende tuinen.

Onze Zalen:


Zaal De Brouwerij weet met haar knusse, gezellige karakter de romantici onder ons absoluut te bekoren. Bovendien geniet je hier ’s zomers samen met de gasten van een receptie op de imposante binnenkoer.

Typerend voor de Orangerie zijn dan weer de prachtige lichtinval door de hemelshoge ramen en het wondermooie uitzicht op het terras met aanpalende tuin.

Orangerie
Brouwerij
Ridderzaal
Oude Kroonzaal

Bekijk al onze evenementen online

De Orangerie

De Brouwerij

De Ridderzaal

De Oude Kroonzaal